Pravidla pro uživatele portálu Andromedia.cz

Podmínky užívání stanovující pravidla mezi provozovatelem služeb Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a uživatelem portálu Andromedia.cz.

1. Založením svého osobního profilu a stiskem tlačítka „Souhlasím s podmínkami“ uživatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami užívání popsanými níže a souhlasil s nimi. Uživatel může kdykoliv svůj profil změnit či zcela zrušit.

2. Služby portálu Andromedia.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma.

3. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních údajů pro statistické zpracování provozovatelem služby, popř. s dalším zpracováním dat dle zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. v platném znění.

4. Uživatel výslovně souhlasí s veřejným publikováním těchto zadaných údajů: vložená fotografie, jméno, příjmení, titul, organizace, pozice v organizaci, e-mail, telefon, životopis, publikační činnost, osobní webová stránka. Pokud si uživatel nepřeje zveřejnění kteréhokoliv z uvedených údajů, může tyto odstranit na osobním profilu na portálu Andromedia.cz.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

5. Některé služby portálu Andromedia.cz vyžadují kromě registrace i zapojení do systému budování databanky vzdělávacích materiálů a jsou plně přístupné až po splnění podmínek tohoto systému.

6. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb portálu Andromedia.cz a souhlasí s tím, že je nebude používat k žádným aktivitám, které by mohly být v rozporu s právním řádem České republiky a pravidly užívání portálu Andromedia.cz.

7. Při vkládání jakéhokoli dokumentu, resp. slovníkového termínu do databanky vzdělávacích materiálů je uživatel povinen přesvědčit se, že nejde o autorské dílo, ke kterému by vázla práva třetích osob. V případě porušení tohoto pravidla je uživatel plně zodpovědný za následky tohoto jednání. Provozovatel portálu Andromedia.cz nenese žádnou odpovědnost v případě porušení těchto podmínek.

8. V případě, že uživatel vkládá do databanky vzdělávacích materiálů dokument, resp. slovníkový termín, ke kterému drží autorská práva, dává tímto souhlas k tomu, aby tento materiál byl neomezeně využíván registrovanými uživateli portálu Andromedia.cz a provozovatelem portálu Andromedia.cz.

9. Uživatel, který stáhne z webu jakýkoliv dokument, resp. slovníkový termín, se zavazuje, že tento dokument, popř. jeho část, nebude dále předávat třetím osobám a bude jej využívat pouze pro své účely, bez komerčního využití a vždy s odkazem na dokument a jeho autora.

10. Provozovatel portálu Andromedia.cz si vyhrazuje právo měnit zařazení dokumentu, resp. slovníkového termínu vloženého uživatelem v rámci databanky, popř. zcela smazat celý dokument, resp. slovníkový termín či jeho část.

11. Provozovatel portálu Andromedia.cz si vyhrazuje právo odepřít uživateli přístup do databanky v případě zjištění porušení těchto pravidel, popř. právního řádu České republiky.